Transport express en vehicles dedicats
Especialistes en transport exprés en vehicles dedicats - Sanditruck

Respectant l’establert en la legislació vigent, SANDITRUCK, S.L.U. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.
Marc legal:

 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i  garantia dels drets digitals
 • Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679
 • Llei 15/1999 de Protecció de dades personals
 • Reial Decret 1720/2007 Reglament de Seguretat de dades
 • Projecte de Llei Espanyola sobre la LOPD
 
Responsable de tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollides per la nostra empresa es: SANDITRUCK, S.L.U. amb NIF B62366745 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrades: Tomo 32936 – Folio 131 – Hoja B222420 – Inscripció 1ª, el representant es Antonio Martínez. I les seves dades de contacte son:
Direcció: Avda. de l’Electricitat nº 1-21 2º 4ª – ES – 08191 Rubí
Telèfon: +34 93 587 38 53
Email: sanditruck@sanditruck.com
 
Registre de dades de caràcter personal
Les dades personals recollides per SANDITRUCK, S.L.U. bàsicament a través de formularis, bases de dades i sol·licituds d'usuaris, son introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat del Responsable de tractament i degudament declarat i inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es) .
L'usuari és el responsable de la informació que proporciona als SANDITRUCK, S.L.U. , responent de l'exactitud dels mateixos així com de comunicar els canvis i mantenir actualitzada la seva informació de manera que reflecteixi una situació real; sent responsable d'informacions falses o inexactes que proporcioni, i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a SANDITRUCK, S.L.U. o a tercers.
Aquestes dades son guardades i gestionades amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat físiques, informàtiques i personals necessàries per a impedir l'accés o ús indegut dels mateixos. I evitar també la manipulació, deteriorament o pèrdua de les dades.
Tot i això, l'usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pot ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. En aquest cas, SANDITRUCK, S.L.U., declina tota responsabilitat sobre les dades publicades voluntàriament per l'usuari.

Categoria de dades personals
La categoria de dades tractades per SANDITRUCK, S.L.U. son únicament dades identificatives considerades no sensibles com: nom companyia, NIF, nom personal, DNI, adreça, número de telèfon, web, correu electrònic, domicilis bancaris o una altra informació financera.

Finalitat de el tractament de dades personals
SANIDTRUCK, S.L.U. fa ús de les dades personals registrades per tal d'agilitzar les gestions i serveis establertes amb els seus col·laboradors, així com per proporcionar-los informació sobre els nostres productes i serveis.

Legitimació de les dades personals
La base legal per al tractament és el consentiment de l'interessat o l'existència d'una relació jurídica prèvia entre les parts.

Transmissió de dades personals a tercers
SANIDTRUCK, S.L.U. no comunica les dades personals dels seus col·laboradors a tercers, llevat que aquest doni el seu consentiment i sempre que sigui imprescindible per al correcte desenvolupament dels serveis que SANIDTRUCK, S.L.U. realitza.

Drets derivats del tractament de dades personals
L'usuari pot exercir els drets recollits i emparats en la RGPD següents:
 • Dret d'accés: conèixer i accedir a les dades que SANDITRUCK, S.L.U. disposa i tracta.
 • Dret de rectificació: modificació de les dades inexactes o incompletes, o en funció de les finalitats de tractament de les mateixes.
 • Dret de supressió (dret d'oblit): dret a que les seves dades siguin esborrades o suprimides quan deixen de ser necessàries o utilitzades per als fins que es van facilitar, i sempre que la legislació no estableixi el contrari.
 • Dret de limitació del tractament: és el dret d'usuari a limitar el tractament de les seves dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: en el cas que les dades siguin tractades per mitjans automatitzats.
 • Dret d'oposició: dret a sol·licitar que no siguin tractades les seves dades o el cessament de les mateixes dels registres.
Per tant l'usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a SANDITRUCK, S.L.U. especificant:
 • Nom, cognoms, i còpia de l'DNI de l'usuari
 • Petició dels motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions
 • Data i signatura de la persona sol·licitant
 • Documentació que acrediti la petició que es formula.

Aquesta sol·licitud s'ha de trametre a:
Direcció: Av. De l'Electricitat nº 1-21 2n 4a - ES - 08191 Rubí
E-mail: sanditruck@sanditruck.com

Reclamació davant l'autoritat de control
En cas que l'usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva presentant la seva reclamació davant l'autoritat de control responsable en l'estat ubicat , a Espanya en concret és l'Agència Estatal de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Actualització de la Política de privacitat i protecció de dades
SANDITRUCK, S.L.U. es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat, de manera que insta els seus usuaris a que verifiquin periòdicament els canvis que s'hagin pogut produir.
9 maig 2018
 


Vols treballar amb nosaltres?
Social Sanditruck facebook Sanditruck facebook Sanditruck Social Sanditruck facebook Sanditruck


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies