Transport express en vehicles dedicats
Especialistes en transport exprés en vehicles dedicats - Sanditruck

POLÍTICA DE QUALITAT


SANDITRUCK, S.L.U. te com a objectiu fonamental proporcionar als clients un servei que respon ales seves exigències, aportant solucions reals a problemes concrets, complint i respectant la legislació vigent. Per refermar el compromís amb la Qualitat, l'Organització ha decidit implantar un sistema de Gestió de Qualitat per el “TRANSPORT D’EQUIPS HOSPITALARIS D’ALTA TECNOLOGIA”, d'acord amb la norma internacional UNE-EN-ISO 9001: 2015.

La Qualitat, és un compromís de l'empresa i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu, que s'ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin interna i externament una imatge de SANDITRUCK, SLU que s'identifiqui amb la professionalitat i qualitat de el servei als nostres clients.

Per aconseguir la màxima satisfacció dels clients aplicarem i orientarem el nostre sistema per aconseguir els següents objectius:
Controlar constantment que responen en tot moment a las exigències i expectatives dels clients.
Comprometre'ns a el compliment amb tots els reglaments i lleis que ens siguin d'aplicació i normatives d'aquelles organitzacions i / o col·lectius dels quals formen part.
Proporcionar els mitjans adequats perquè tot el personal pugui identificar i eliminar lliurement els obstacles que impedeixin millorar la qualitat en el seu lloc de treball per aconseguir la millora contínua.
Considerar la millora contínua un objectiu permanent que incrementi la qualitat percebuda pels nostres clients.
Corregir les no conformitats que es produeixin, però posant mitjans en la prevenció per evitar la repetició.
Considerar l'execució dels terminis dels serveis, la puntualitat i mantenir la confiança entre els nostres client i proveïdors com a punts claus en la gestió quotidiana de l'empresa.
Afavorir un ambient participatiu entre els empleats, integrant en l'objectiu comú i millorant les comunicacions que facilitin el treball en equip, el reconeixement individual i els suggeriments de millora.

La present política de Qualitat es comunica a tots els treballadors de l'empresa, mitjançant la seva exposició a les instal·lacions de la mateixa i es troba a disposició pública, tenint accés qualsevol persona externa de l'empresa que així ho desitgi.

Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l'empresa, aquesta política és revisada per veure si cal afegir o modificar algun punt per a un canvi en la forma d'actuació de l'Empresa, permetent d'aquesta manera que sigui en tot moment adequada al funcionament de l'empresa.

Descarregar Política de Qualitat


POLÍTICA DE BONES PRÀCTIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARIS


SANDITRUCK, S.L.U. som plenament conscients de que formem part de la cadena de subministrament de productes farmacèutics i sanitaris d’ús humà i de que una correcta manipulació durant el seu transport és crucial per la seguretat dels productes que ens son confiats pels nostres clients i per tal que arribin al seu destí en òptimes condicions higièniques i de temperatura.

Per aquest motiu, hem inclòs en el nostre Sistema de Qualitat, base i principi de la nostra forma d’operar, tot el que ens correspon per la nostra activitat en referència a:
Reial Decret 782/2013, de 11 d’octubre, sobre distribució de medicaments d’ús humà.
Directrius de 5 de novembre de 2013 sobre pràctiques correctes de distribució de medicaments per ús humà. (2013/C 343/01).
Directrius de 19 de març de 2015 pràctiques correctes de distribució de principis actius per medicaments d’ús humà. (Text pertinent a efectes del EEE) (2015/C 95/01).

Així doncs implementem un Sistema de Gestió de Distribució de Productes farmacèutics i sanitaris, documentat i certificat mitjançant GDP (Guía de Bones Pràctiques de Distribució de Medicaments), que ens ajudi a assolir el següents objectius marcats:
Garantir als nostres clients la seguretat e innocuïtat dels seus productes durant l’etapa de transport.
Formar i motivar al personal en relació a la qualitat, les bones pràctiques d’higiene i responsabilitat en el manteniment de la innocuïtat del productes.
Millora continua del Sistema de Gestió implantant mitjançant auditories anuals segons els criteris de GDP.

El nostre repte és situar a SANDITRUCK, S.L.U. com a empresa de referència en el sector del transport de productes farmacèutics i sanitaris, oferint al client la màxima garantia i les millors condicions higièniques i de servei.

I com a mostra del nostre compromís, la Direcció de SANDITRUCK, S.L.U. ha definit la present Política de Bones Pràctiques de Distribució, que posa a disposició de clientes, proveïdors, treballadors i altes parts interessades; i que revisarà periòdicament per assegurar que es correspon amb la realitat i necessitats de l’organització.

Descarregar GDPVols treballar amb nosaltres?
Social Sanditruck facebook Sanditruck facebook Sanditruck Social Sanditruck facebook Sanditruck


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies